ĐỊA ĐIỂM TÌNH NGUYỆN

Địa chỉ:

284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1

Đối tượng:

Trẻ Khuyết Tật

Số lượng:

56

Điện thoại

Chị Trang: 0918.340.808 08.3839.2722

Địa chỉ:

284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1

Đối tượng:

Trẻ Khuyết Tật

Số lượng:

56

Điện thoại

Chị Trang: 0918.340.808 08.3839.2722

Địa chỉ:

27A2 Trần Nhật Duật, Q1

Đối tượng:

Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Số lượng:

54

Điện thoại

Chị Anh: 0918.131.815 08.3834.8589

Địa chỉ:

27A2 Trần Nhật Duật, Q1

Đối tượng:

Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Số lượng:

54

Điện thoại

Chị Anh: 0918.131.815 08.3834.8589

Địa chỉ:

159/2 Trần Hưng Đạo, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

79

Điện thoại

Chị Hà – 0947.473.373

Địa chỉ:

159/2 Trần Hưng Đạo, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

79

Điện thoại

Chị Hà – 0947.473.373

Địa chỉ:

40/34 Calmetter, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

14 bé

Điện thoại

Cô Phát: 0946.362.438 ĐT: 0838.210.199

Địa chỉ:

40/34 Calmetter, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

14 bé

Điện thoại

Cô Phát: 0946.362.438 ĐT: 0838.210.199

Địa chỉ:

80/76 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

26

Điện thoại

Thầy Hải: 0908.221.956 ĐT: 08. 9313837

Địa chỉ:

80/76 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

26

Điện thoại

Thầy Hải: 0908.221.956 ĐT: 08. 9313837

Địa chỉ:

16/19 Kỳ Đồng, Q.3

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

22

Điện thoại

Cô Tâm: 0903.141.312 ĐT: 08. 9311.673

Địa chỉ:

16/19 Kỳ Đồng, Q.3

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

22

Điện thoại

Cô Tâm: 0903.141.312 ĐT: 08. 9311.673

Địa chỉ:

107 Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4

Đối tượng:

Trẻ nghèo, mồ côi, lao động sớm

Số lượng:

300

Điện thoại

Cô Nga: 0908.632.064 ĐT: 08.9404.573

Địa chỉ:

107 Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4

Đối tượng:

Trẻ nghèo, mồ côi, lao động sớm

Số lượng:

300

Điện thoại

Cô Nga: 0908.632.064 ĐT: 08.9404.573

Địa chỉ:

40/34 Calmetter, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

Nam 14

Điện thoại

Cô Phát: 0946.362.438 ĐT: 0838.210.199

Địa chỉ:

40/34 Calmetter, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

Nam 14

Điện thoại

Cô Phát: 0946.362.438 ĐT: 0838.210.199

Địa chỉ:

184 Phan VĂn Khỏe, P.5, Q.5

Đối tượng:

Trẻ lang thang, Khó khăn

Số lượng:

30

Điện thoại

Chị Thúy: 01684.698.563 08.9601.109

Địa chỉ:

184 Phan VĂn Khỏe, P.5, Q.5

Đối tượng:

Trẻ lang thang, Khó khăn

Số lượng:

30

Điện thoại

Chị Thúy: 01684.698.563 08.9601.109

Địa chỉ:

104 Đường số 6, P.4, Q.4

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

20

Điện thoại

Chị Anh: 01227.688.809 ĐT: 08. 9401.316

Địa chỉ:

104 Đường số 6, P.4, Q.4

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

20

Điện thoại

Chị Anh: 01227.688.809 ĐT: 08. 9401.316

Địa chỉ:

241/44/75A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

Đối tượng:

Trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ

Số lượng:

95

Điện thoại

Anh Huân: 0958.988.915 ĐT: 08. 8769.191

Địa chỉ:

241/44/75A Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6

Đối tượng:

Trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ

Số lượng:

95

Điện thoại

Anh Huân: 0958.988.915 ĐT: 08. 8769.191

Địa chỉ:

45/6 Trần Xuân Soạn, Quận 7

Đối tượng:

Trẻ em nghèo

Số lượng:

75

Điện thoại

Cô Tiên (08) 38 72 19 80

Địa chỉ:

45/6 Trần Xuân Soạn, Quận 7

Đối tượng:

Trẻ em nghèo

Số lượng:

75

Điện thoại

Cô Tiên (08) 38 72 19 80

Địa chỉ:

52/2 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Số lượng:

40

Điện thoại

ĐT: 08.720.308

Địa chỉ:

52/2 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Số lượng:

40

Điện thoại

ĐT: 08.720.308

Địa chỉ:

73/10 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

20

Điện thoại

Thầy Linh: 0909.948.791 ĐT: 08. 8502.088

Địa chỉ:

73/10 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

20

Điện thoại

Thầy Linh: 0909.948.791 ĐT: 08. 8502.088

Địa chỉ:

86/10 Hưng Phú, P.8, Q.8

Đối tượng:

Trẻ Khuyết tật

Số lượng:

50

Điện thoại

Anh Be: 0908.281.874

Địa chỉ:

86/10 Hưng Phú, P.8, Q.8

Đối tượng:

Trẻ Khuyết tật

Số lượng:

50

Điện thoại

Anh Be: 0908.281.874

Địa chỉ:

266/227 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

Đối tượng:

Trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

55

Điện thoại

Thầy Trường 08.9270.537

Địa chỉ:

266/227 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10

Đối tượng:

Trẻ khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

55

Điện thoại

Thầy Trường 08.9270.537

Địa chỉ:

3/36 Thành Thái, P.14, Q.10

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt

Số lượng:

45

Điện thoại

Cô Mai: 0986.342.309

Địa chỉ:

3/36 Thành Thái, P.14, Q.10

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt

Số lượng:

45

Điện thoại

Cô Mai: 0986.342.309

Địa chỉ:

276/4 Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

Đối tượng:

Người khiếm Thị

Số lượng:

40

Điện thoại

Sơ Loan: 01683.009.826

Địa chỉ:

276/4 Nguyễn Thị Tú, Bình Tân

Đối tượng:

Người khiếm Thị

Số lượng:

40

Điện thoại

Sơ Loan: 01683.009.826

Địa chỉ:

6/17 Tân kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân

Đối tượng:

Khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Cô Chi: 0908.466.871

Địa chỉ:

6/17 Tân kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân

Đối tượng:

Khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Cô Chi: 0908.466.871

Địa chỉ:

188 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh

Đối tượng:

Người cao tuổi

Số lượng:

38

Điện thoại

Thầy Nguyên Pháp: 0913.780.701 08.5533.267

Địa chỉ:

188 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh

Đối tượng:

Người cao tuổi

Số lượng:

38

Điện thoại

Thầy Nguyên Pháp: 0913.780.701 08.5533.267

Địa chỉ:

149/1 Nguyễn Văn Đậu, P.14, Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Chị Yến: 0902.960.556 ĐT:08.5150.556

Địa chỉ:

149/1 Nguyễn Văn Đậu, P.14, Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Chị Yến: 0902.960.556 ĐT:08.5150.556

Địa chỉ:

25 Nguyễn VĂn Lạc, P.21 Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ Khiếm Thính

Số lượng:

155

Điện thoại

Cô Thân: 0913.838.153 ĐT: 08.995.822

Địa chỉ:

25 Nguyễn VĂn Lạc, P.21 Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ Khiếm Thính

Số lượng:

155

Điện thoại

Cô Thân: 0913.838.153 ĐT: 08.995.822

Địa chỉ:

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

388

Điện thoại

Chị Thúy: 0938.351.679 08.8996.563

Địa chỉ:

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

388

Điện thoại

Chị Thúy: 0938.351.679 08.8996.563

Địa chỉ:

154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, khuyết tật, ảnh hưởng bởi HIV

Số lượng:

200

Điện thoại

Thầy Châu: 0903.005.442 08.8941.442

Địa chỉ:

154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, khuyết tật, ảnh hưởng bởi HIV

Số lượng:

200

Điện thoại

Thầy Châu: 0903.005.442 08.8941.442

Địa chỉ:

333 Quang Trung, P.12, Gò Vấp

Đối tượng:

Mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

245

Điện thoại

Cô Châu: 0982.882.954 08.8958.504

Địa chỉ:

333 Quang Trung, P.12, Gò Vấp

Đối tượng:

Mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

245

Điện thoại

Cô Châu: 0982.882.954 08.8958.504

Địa chỉ:

28/1 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

153

Điện thoại

Ni sư Như Thảo ĐT:08.7827.727 08.7829.773

Địa chỉ:

28/1 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Phú Xuân, Nhà Bè

Đối tượng:

Trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

153

Điện thoại

Ni sư Như Thảo ĐT:08.7827.727 08.7829.773

Địa chỉ:

261/1A Đồng Đen, P.13, Tân Bình

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Chị Nga ĐT: 08.3849.2950

Địa chỉ:

261/1A Đồng Đen, P.13, Tân Bình

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

25

Điện thoại

Chị Nga ĐT: 08.3849.2950

Địa chỉ:

18 Võ Văn Ngân, Thủ Đức

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

209

Điện thoại

Anh Tâm: 0979.554.248 08.722.227

Địa chỉ:

18 Võ Văn Ngân, Thủ Đức

Đối tượng:

Trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Số lượng:

209

Điện thoại

Anh Tâm: 0979.554.248 08.722.227