CỔNG THÔNG TIN
KẾT NỐI TÌNH NGUYỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HO CHI MINH CITY GO VOLUNTEER CONNECTION PORTAL

Cổng thông tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh là trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố để kết nối các tổ chức, cá nhân quan tâm, yêu thích với các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội trên địa bàn Thành phố.

– Cơ quan chủ quản: Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố.

– Giấy phép hoạt động: Quyết định số 102/QĐ-BTK ngày 15/10/2021 của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố.

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10/1956 – 15/10/2021)​

MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

01.
Xây dựng kênh kết nối, tập hợp các tổ chức, cá nhân tình nguyện, hoạt động xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
02.
Kênh thông tin về các dự án, chương trình, hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn Thành phố.
03.
Kênh thông tin về các địa điểm cơ sở xã hội trên địa bàn Thành phố.
04.
Kênh cung cấp, trang bị, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về tình nguyện, về kỹ năng cho tình nguyện viên trên địa bàn Thành phố.
05.
Kênh thông tin kết nối đường dây nóng về hoạt động tình nguyện, tra cứu tình nguyện viên, đăng ký tham gia tình nguyện.
Previous slide
Next slide

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố

028.3822.5540

Văn phòng Kết nối tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh

028.333.211