Mái ấm Tre Xanh

Cơ sở Bảo trợ Xã hội Tre Xanh là đơn vị trực thuộc Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập từ năm 1993 với tên gọi là Câu lạc bộ Cầu Muối, đến năm 1998 đổi tên thành Mái ấm Tre Xanh. Từ tháng 7 năm 2020, Tre Xanh chuyển […]